"Mé jméno je záruka, že váš byznys naKopnu

v prodeji po telefonu,
v obchodním telefonování,
v prodeji na obchodních schůzkách,
v retenčním prodeji,
ve strategickém myšlení a kreativitě"

Vytvořil jsme unikátní prodejní strategii UNIQUSE 

která propojuje různé druhy vaší inteligence do synergického celku.

Vaše IQ myšlení zlepšíte novou verbální strategí a naučíte se:

 • efektivně pracovat se slovy, logikou a myšlením
 • čísly, detaily, pořadími a linearitou
 • analyzovat a tvořit nové kreativní ávěry

Vaše EQ myšlení zlepšíte novou vizuální a fonetickou strategií a naučíte se:

 • vnímat a vytvářet empatii, entuziasmus a souznění
 • spojovat části do celků
 • posílit vaši představivost za použití všech vašich smyslů
 • kreativně pracovat s emocemi, pocity a hlasem

Vaše SQ myšlen zlepšíte nejnovějšími poznatky z psychologie, kognitivních věd a neurobiologie a naučíte se:

 • lépe komunikovat, přesvědčovat a ovlivňovat ostatní lidi
 • řešit efektivně konflikty a pohotově se orientovat v nepřehledných situacích
 • upoutat pozornost, vzbudit touhu a vyvolat tvůrčí napětí
 • vyváženě se dotazovat a prosazovat 
 • vykreslit vašim zákazníkům obraz nové budoucnosti
 • nadchnout a motvovat druhé k akci

Série prodejních rozhovorů UNIQUSE

se scénáři na míru vám bezkonkurenčně zvýší efektivitu a výsledky prodeje! 

Každý obchodní rozhovor povedete v mistrovské verbální, vizuální a fonetické strategii:

 • Budete srozumitelně zprostředkovávat myšlenky a emoce druhým lidem 
 • Budete posilovat emocionální důvěru a inteligenční jistotu vašich zákazníků
 • Budete vytvářet krok za krokem  mistrovské prodejní prezentace
 • Budete posouvat vaše zákazníky na cestě úspěchu
 • Budte dosahovat několikanásobně lepších výsledků než v jednom obchodním rozhovoru
 • Budete inspirovat, přesvědčovat a prodávat v jakékoliv situaci
 • Vaše myšlenky budou mít jasný obraz, silné emoce a přesvědčivý dopad

Vaše jednání budete mít plně pod kontrolu a neustále si budete vytvářet příležitosti k dosažení výsledku, se kterým budou spokojeny obě strany.