Mystery Shopping


Výstupem MYSTERY SHOPPING získáte kvalitativní a kvantitativní posouzení úrovně kompetencí Vašich týmů v oblastech kvality jednání se zákazníky a schopnosti budovat a vytvářet s ním vztahy jako předpoklad pro dlouhodobý obchodní vztah!


Strategie úspěšného obchodního jednání komplexně řeší objektivní chyby prodejců, které jsem doložil ve stovkách Mystery Shoppings jako efekt Spálené země, protože prodejci:

 1. Předpokládají, že jim zákazníkci říkají vždy pravdu...
 2. Nedokáží připravit zákazníky na průběh jednání...
 3. Nedokáží zjistit potřeby povrchové, ani hloubkové...
 4. Neumí klást otázky, vést plynulou komunikaci...
 5. Sami si na své otázky odpovídají...
 6. Nemají ve vyjednávání žádný systém, skáčou od tématu k tématu a doufají, že nátlakem uzavřou obchod...
 7. Nedokáží rekapitulovat závěry jednotlivých částí jednání...
 8. Prezentují a nabízejí na slepo nejlepší podmínky na počkání...
 9. Mylně argumentují...
 10. Bagateluzují názory zákazníků...
 11. Až 90% času mluví, proto až 90% času poslouchají své monology a to, co již znají...
 12. Místo prodeje rozdávají zákazníkům slevy a informace zdarma...
 13. Čtou myšlenky, doplňují věty...
 14. Skáčou do řeči...
 15. Neprojevují zákazníkům respekt...
 16. Neumí se zákazníky vytvořit přátelskou atmosféru...
 17. Nedokáží si vytvořit u zákazníků důvěru...
 18. Mlží a překrucují fakta...
 19. Dělají zmatky, vytváří napětí a ignorují zákazníka...
 20. Neumí prezentovat řešení a neovládají strategie uzavírání obchodu...

Těchto 20 chyb odrazuje 80% potenciálních zákazníků!