Mystery E-mailing


Výstupem Mystery E-mailingu získáte kvalitativní a kvantitativní posouzení úrovně kompetencí Vašich týmů v oblastech kvality písemné komunikace s vašimi zákazníky, klienty a kolegy.