Mystery Calling

Výstupem MYSTERY CALLINGU získáte kvalitativní a kvantitativní posouzení úrovně kompetencí Vašich operátorů, prodejců a Call Center v oblastech kvality vedení COLD CALLS a telefonických jednání se zákazníky a schopnosti budovat a vytvářet s ním vztahy jako předpoklad pro dlouhodobý obchodní vztah!

Strategie úspěšného telefonického jednání a COLD CALL komplexně řeší objektivní chyby operátorů a prodejců, které jsem doložil ve stovkách Mystery Calls jako efekt Spálené země, protože operátoři a prodejci:

 1. Předpokládají, že jim zákazníkci říkají vždy pravdu...
 2. Nedokáží připravit zákazníky na průběh jednání...
 3. Nedokáží zjistit potřeby povrchové, ani hloubkové...
 4. Neumí klást otázky, vést plynulou komunikaci...
 5. Sami si na své otázky odpovídají...
 6. Nemají ve vyjednávání žádný systém, skáčou od tématu k tématu a doufají, že nátlakem uzavřou obchod...
 7. Nedokáží rekapitulovat závěry jednotlivých částí jednání...
 8. Prezentují a nabízejí na slepo nejlepší podmínky na počkání...
 9. Mylně argumentují...
 10. Bagateluzují názory zákazníků...
 11. Až 90% času mluví, proto až 90% času poslouchají své monology a to, co již znají...
 12. Místo prodeje rozdávají zákazníkům slevy a informace zdarma...
 13. Čtou myšlenky, doplňují věty...
 14. Skáčou do řeči...
 15. Neprojevují zákazníkům respekt...
 16. Neumí se zákazníky vytvořit přátelskou atmosféru...
 17. Nedokáží si vytvořit u zákazníků důvěru...
 18. Mlží a překrucují fakta...
 19. Dělají zmatky, vytváří napětí a ignorují zákazníka...
 20. Neumí prezentovat řešení a neovládají strategie uzavírání obchodu...

Těchto 20 nejčastějších chyb odrazuje 80% potenciálních zákazníků!