Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů je společnost UNIQUSE s.r.o. a při nakládání s osobními údaji se řídím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR").

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě, že budete mít dotazy a žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás telefonem na +420-778 140 815 nebo emailem na adrese info@uniquse.com.

Jaké údaje zpracováváme?

Při nákupu produktů nebo služeb shromažďujeme tyto údaje:

 • jméno a příjmení, případně obchodní firmu
 • fakturační, případně dodací adresu
 • IČ, případně DIČ
 • emailovou adresu
 • v některých případech také telefonní číslo, což bude uvedeno v jednotlivých objednávkových formulářích.

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti zpracování poptávky a vygenerování podkladů k fakturaci.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu zpracováváme za účelem dodání objednaného produktu a související komunikace, a k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence. Některé z těchto údajů, zejména emailovou adresu a v některých případech také jméno nebo příjmení, využíváme pro zasílání informací o zveřejněných článcích nebo produktech souvisejících se zakoupeným produktem nebo službou, a to na základě "oprávněného zájmu". Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

E-mailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání daňových dokladů a zálohových faktur, a další komunikaci s vámi.

Zpracování osobních údajů a předání třetím osobám

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí kompetentní pracovníci, přičemž zaručujeme, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využíváme systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli "zpracovatele" údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty:

 • Google LLC (webová analytika, organizace práce, vedení obchodní agendy),
 • Poskytovatel externích účetních služeb,
 • Facebook Inc. (online reklama),
 • případně další poskytovatelé systémů, aplikací a služeb, které v současné chvíli nevyužíváme

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly a antivirovou ochranou.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory "cookies", které se ukládají na vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Práva subjektu údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat nás o výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím online anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5. 2018.